Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá Ligy Mládeže - Považie

Právo účasti:                Žiaci základných škôl trenčianskeho kraja

Hrací systém:               5 kolové turnaje so šachovými hodinami s tempom 2 x 10 až 15 min

                                      Turnaje jednotlivcov alebo turnaje 4-členných družstiev s účasťou dievčaťa

                                      Turnaje budú rozlosované programom Swiss manager

                                      Žiak si odnesie z každého turnaja 0 až 5 bodov

                                      Body z turnajov budú sčítané a zverejnené po každom turnaji

Štartovné                      0 Eur

Časový harmonogram: Turnaje budú organizované počas školského roka v pracovné dni

                                      základnými školami v trenčianskom kraji

                                      (Odporúčaný začiatok turnajov: 8:30 alebo 14:00)

Vyhodnotenie súťaže:  na poslednom turnaji (máj, jún) medailisti z každej kategórie dostanú                                        medaile a diplomy

                                       Započítaných bude 6 bodovo najlepších turnajov v sezóne

                                      Kategórie: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5. a 6. ročník, 7., 8. a 9 ročník

Komisia pre riadenie ligy mládeže ZŠ TN kraja (vedúci šachových krúžkov):

predseda: M. Šošovička

členovia: Ľ. Tomaníková, B. Kováčiková, Z. Orgoníková

Poznámky:                   

Každá škola donesie po dohode so školou organizujúcou turnaj šachový materiál (šachy, hodiny).

Organizujúca škola môže oceniť prvých 3 v turnaji diplomami a drobnými cenami.

Turnaj musí byť oznámený najmenej 10 dní pred začiatkom mailom vedúcim šachových krúžkov.

Za hráča je na turnaji zodpovedná dospelá osoba (dozor = rodič, učiteľ, vedúci krúžku...)

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel FIDE pre rapid šach s výnimkou pre neprípustné ťahy (prehráva až 3. neprípustný ťah).